Företagsmassage - avdragsgill massage

Du som egen förtagare kan anlita oss med er friskvård som är avdragsgill enlig gällande lagstiftning, om all personal på företaget erbjuds denna förmån. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter för behandlingskostnaden. Kostnaden för massagen är avdragsgill, den anställde blir inte förmånsbeskattad.

”Riksdagen har beslutat att massage skall räknas som friskvård, och det gör att all personal på företagen kan erbjudas massage utan att bli förmånsbeskattade. För att massagen skall vara skattefri friskvård måste hela personalen erbjudas förmånen. 
 
(Proposition nr:2002/03:123, beslutet togs 30 dec 2003.” 

Friskare arbetsplatser

Vi skapar friskare arbetsplatser!

Vill du öka välbefinnandet på arbetsplats?  Medarbetarna älskar det! Massage sänker kroppens stresshormoner, löser upp muskelspänningar som leder till att personalen blir friskare, mår bättre som minskar sjukskrivningarna.

Hur fungerar det?

Om ni önskar att vi ska komma direkt till arbetsplatsen då får ni regelbundna besök av oss direkt på företaget. Vi behöver bara ett lugnt rum, allt annat fixar vi. Samma massör kommer återkommande till företaget på så vis kan anpassa företagsmassagen till vad just din personal behöver.

Önskar ni att medarbetare ska komma till vårt lokal när det passar bäst för dem?

Om ni önskar att era medarbetare ska komma till vår salong har ni fördel av att kontakta oss om ett företagsavtal.