Hawaiiansk Lomi Lomi massage

Lomi Lomi Massage

Detta är en unik massage teknik, här dansar man hula till böner och sång

Massagen är en av de äldsta och starkaste till att läka. Lomi Lomi är dock den punktliga bland de olika massage teknikerna. Lomi Lomi betyder i sin helhet: massage. Detta är en massage för läkning som kommer från de gamla Polineserna.

För att förstå djupet av Lomi Lomi massagen så måste vi först förstå filosofin från Hawaii, som heter Huna.

Huna tror på att all negativ energi kommer från tankar, beteende och dåliga erfarenheter som gör att kroppen förlorar sin harmoni med omgivningen. Att förlora harmonin och att inte känna sig älskad leder till olika sjukdomar.

Hypotesen av Huna är att alla  söker efter harmoni och kärlek. Men hur hör detta ihop med Lomi Lomi massagen?  För att man ska förstå detta så enkelt som möjligt så är Lomi Lomi andra namn „de kärleksfulla händernas” massage.  En kontinuerliga  smekningen  gör så att personen som blir masserad  känner sig avslappnad  i kroppen  och då kopplar av. Tekiken är en viktig del av massagen likadant med en läkningsprocess. Massören ger komplett  fokus till kunden, med kärlek och hela sitt hjärta.

Massagen är ett flöde som är full med engeri, här kombineras långa kontinuerliga strykningar med kärleksfulla rörelser.

Vid  dessa tillfällen  brukar  man tänka på det som var förr, på sin tro samt på vad vi är „programerade för”.

På Hawaii  tror de att denna energin kommer i vågor, ideer och tron kan lösa upp det som är blockerat så att energin kan  flöda  så mycket som musklerna kan spänna sig.

Från en sida så hjäper Lomi Lomi massagen att lösa upp det som är blockerat, och andra sidan ger den en ny engeri. Lomi Lomi massagen är inte bara en fysisk erfarenhet utan även hjälper även till att läka mentalt, emotionellt och spiritullet. På invånarna som bor på Hawaii  kollar man hela kroppen aspekt, att dom tillhör en enhet och tror på att den fysiska, mentala, emotionella och den andliga delen tillhör. När läkningen går igång på ena delen så har den effekt på hela.

Om man saknar harmoni så kan det göra ont fysiskt, andligt och psykiskt. Sjukdomar försöker förklara att något inte stämmer, tar emot och blokkerar energins vägar. Lomi Lomi hjälper dig att lösa upp problemen och på vägen till läkningen.

Vad händer under Lomi Lomi massagen? Hur ska man föreställa sig?

Lomi Lomi massagen börjar med att både behandlaren och pacieneten är tysta i behandlingsrummet. För det mesta så lägger behandlaren sin hand på pacientens rygg och vilar den där. Under tystnaden brukar behandlaren be tyst, välsigna och göra att som krävs för att läka. Pacienten kan dela med sig av sin besvär och vad personen vill ha. Behandlaren jobbar väldigt instinktivt med pacienten, från och med här så har massagen ingen obligatorisk utgång och form på hur massagen utförs. Två massager kommer aldrig bli detsamma. Aroma oljor används vid behandling på din hud.

Dom rytmiska rörelserna går hela vägen från armen till handleden. Vissa personer har sagt att det som att små vågor rör sig på deras kropp.

En annan intressant egenhet, är att när man masserar en kroppsdel så kan man känna av den i en annan del, till exempel om man masserar höger handen så kan du känna av det på din vänster höft. Detta ger en skön avkoppling, för du kan inte fokusera på två ställen samtidigt. Som jag har nämnt tidigare så är tekniken lika viktig som kärleken, så pacienten får tillbaka sin harmoni och sin balans.

Strykningar på nederdelen av kroppen hjälper til att lösa upp engerin. Huna filosofin säger att där det finns knölar är där energin sitter fast. Försöktigt sträckar man ut kroppen och roterna knölarna, så förenas energin.

Under Lomi Lomi massagen så kan behandlaren låta lite. När den starkare och vibrerande energin kommer så löses blockeringarna upp.

Med dessa dansande rörelser kombinerat med behandlaren andning är nästan lika viktigt för Lomi Lomi massagen.